آموزش IBM WebSphere Portal و WCM 8.5 Fundamentals

IBM WebSphere Portal and WCM 8.5 Fundamentals

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیویی برای نمایش وجود ندارد.
توضیحات دوره: این دوره کاربران جدید و باتجربه را با فناوری های قدرتمند و پیشرفت های اساسی در محبوب ترین محصول پورتال سازمانی در صنعت آشنا می کند. این دوره دانشجویان را با پایه های WebSphere Portal و Web Content Management 8.5 آشنا می کند. این چارچوب ها و ویژگی های اساسی توسعه را پوشش می دهد و از طریق نصب کامل محیط توسعه گام برمی دارد. با درک ویژگی ها ، مزایا و راه حل ها ، دانش آموزان درک کاملی پیدا می کنند و می آموزند که چگونه از یک مبتدی به Enterprise Portal و معمار WCM رشد کنند.

سرفصل ها و درس ها

چرا باید از پورتال WebSphere و مدیریت محتوای وب استفاده کرد؟ Why Use WebSphere Portal and Web Content Management?

 • معرفی و بهترین شیوه های طراحی وب سایت Introductions and Website Design Best Practices

 • انگیزه ها Motivations

 • پورتال های وب و جنبه های کلیدی Web Portals and the Key Aspects

 • پورتال های وب سازمانی و گزارش پورتال گارتنر Enterprise Web Portals and the Portal Gartner Report

 • یکپارچه سازی محتوای وب و جنبه های پورتال منفی Web Content Integration and Negative Portal Aspects

 • درک محدودیت های پورتال وب و انواع پورتال ها Understanding Web Portal Limitations and Types of Portals

 • نقش ها و مسئولیت ها و پورتال با آژاکس Roles and Responsibilities and Portal with Ajax

 • محیط های پورتال و جستجوی سازمانی Portal Environments and Enterprise Search

 • خلاصه و مراحل بعدی Summary and Next Steps

WebSphere Portal 8.5 Fundamentals WebSphere Portal 8.5 Fundamentals

 • وب و سرورهای برنامه Web and Application Servers

 • WebSphere معماری و محدودیت های اداری WebSphere Administrative Architecture and Limitations

 • خدمات پورتال WebSphere و معماری پورتال WebSphere Portal Services and Portal Architecture

 • LDAP و گزینه های معماری و بهترین روش ها LDAP and Architecture Choices and Best Practices

 • خوشه بندی پورتال و موتور شخصی سازی Portal Clustering and the Personalization Engine

 • صفحات و نام تجاری پورتال WebSphere WebSphere Portal Pages and Branding

 • یکپارچه سازی سیستم مدیریت محتوا Content Management System Integration

 • موتور شخصی سازی ، ادغام و خلاصه Personalization Engine, Integration, and Summary

چارچوب های توسعه پورتال WebSphere WebSphere Portal Development Frameworks

 • برنامه معرفی و توسعه Introductions and Development Platform

 • تعریف Portlet و Portlet Management Defining Portlet and Portlet Management

 • چرخه زندگی و روشهای معمول Portlet Portlet Life-cycle and Common Practices

 • تفاوت بین Servlets ، Portlets و مشخصات Differences Between Servlets, Portlets, and Specifications

 • ارتباط بین پورتلت و توسعه پورتلت بهاری Inter-portlet Communication and Spring Portlet Development

 • اتصالات Spring Portlet Runtime و Outbound HTTP Spring Portlet Runtime and Outbound HTTP Connections

 • IBM Script Portlet و Web Experience Factory IBM Script Portlet and Web Experience Factory

 • IBM فرم ایجاد تجربه ایجاد و تم را ایجاد می کند IBM Forms Experience Builder and Theme Development

 • چالش های توسعه تلفن همراه و شبیه ساز مرورگر موبایل Mobile Development Challenges and Mobile Browser Simulator

 • خلاصه و اتصالات داده های دیجیتال Digital Data Connectors and Summary

 • آزمایشگاه - قسمت 1 - RAD و توسعه پورتلت Lab - Part 1 - RAD and Portlet Development

 • آزمایشگاه - قسمت 2 - نمایش شبیه ساز مرورگر موبایل Lab - Part 2 - Mobile Browser Simulator Demonstration

WebSphere مدیریت محتوای وب 8.5 مبانی WebSphere Web Content Management 8.5 Fundamentals

 • معرفی و خدمات مدیریت محتوا Introductions and Content Management Services

 • مدیریت محتوای وب و نقشهای یکپارچه آن Web Content Management and Its Integrated Roles

 • اصطلاحات WCM WCM Terminology

 • مشاهده محتوای وب ، کتابخانه های WCM و سندیکا Web Content Viewer, WCM Libraries, and Syndication

 • ارتباط سندیکا ، مناطق سایت و الگوهای تألیف Syndication Relationship, Site Areas, and Authoring Templates

 • الگوهای ارائه Presentation Templates

 • نسخه ی نمایشی - قسمت 1 Demo - Part 1

 • نسخه ی نمایشی - بخش 2 جریان کار و م Toolلفه های ابزار نوشتن Demo - Part 2 & Workflow and Authoring Tool Components

 • صفحات مدیریت شده وبلاگ ها و ویکی ها Managed Pages & Blogs and Wikis

 • ابزار و خلاصه همکاری اجتماعی یکپارچه Integrated Social Collaboration Tools and Summary

نصب WebSphere Portal و WCM 8.5 و اصول مدیریت Installing WebSphere Portal and WCM 8.5 and Administration Basics

 • پیش نیازهای معرفی و نرم افزار Introduction and Software Prerequisites

 • سیستم عامل های پشتیبانی شده و نرم افزار نصب پس از نصب Supported Operating Systems and Post Installation Software

 • نقشه های نصب مستقل ، خوشه ای و پیشرفته Standalone, Clustered, and Advanced Installation Roadmaps

 • چک لیست نصب ، نرم افزار و مدیر نصب Installation Checklist, Software, and Installation Manager

 • پیکربندی باینری مخزن و ملاحظات نصب Configuring Repository Binaries and Installation Considerations

 • راهنماهای پورتال و ساختار دامنه اداری Portal Directories and Administrative Domain Structure

 • ابزار سلسله مراتب پیکربندی پورتال و خط فرمان Portal Configuration Hierarchy and Command Line Tools

 • کشف بنادر ، صفحات عمومی در برابر خصوصی و ICS Discovering Ports, Public vs. Private Pages, and ICS

 • حذف پورتال ، پشتیبان گیری و بازیابی فاجعه و خلاصه Uninstalling Portal, Backup and Disaster Recovery, and Summary

 • آزمایشگاه - نصب پورتال WebSphere Lab - WebSphere Portal Installation

 • آزمایشگاه - تأیید صحت نصب Lab - Installation Verification

WebSphere Portal 8.5 بنیادهای مدیریتی WebSphere Portal 8.5 Management Foundations

 • معرفی و رابط کاربری گرافیکی و پورتال WebSphere و نکات مهم Introduction and WebSphere Portal GUI and Critical Tips

 • WebSphere Portal Toolbar معرفی و نسخه ی نمایشی WebSphere Portal Toolbar Introduction and Demo

 • کنسول و بخشهای مدیریت پورتال WebSphere WebSphere Portal Administration Console and Sections

 • سلسله مراتب صفحه پورتال و پورتال های مجازی Portal Page Hierarchy and Virtual Portals

 • ایجاد پورتال های مجازی و گنجینه های پنهان Creating Virtual Portals and Hidden Treasures

 • نسخه ی نمایشی - ایجاد پورتال مجازی آموزش Demo - Creating the Training Virtual Portal

 • الگوهای صفحه و مدیریت و تعاریف Page Templates and Management and Definitions

 • ایجاد الگوهای صفحه سفارشی و الگوی مقالات Creating Custom Page Templates and Articles Template

 • طرح بندی صفحه و نصب پورتلت ها Page Layout and Installing Portlets

 • تنظیمات چرخه زندگی و تنظیمات Portlet Installation Lifecycle and Portlet Preferences

 • مدیریت پورتلت ها و ورود پورتلت و XMLAccess Managing Portlets and Login Portlet and XMLAccess

 • سیم های Portlet و مدیریت تم ها و پوسته ها Portlet Wires and Managing Themes and Skins

 • منابع پورتال و اعمال صفحه و امنیت پورتلت Portal Resources and Applying Page and Portlet Security

 • نقش صفحه امنیت پورتال و اعمال امنیت Portal Security Page Roles and Applying Security

 • گروه های مجازی ، انتساب امنیتی پنهان و خلاصه Virtual Groups, Hidden Security Assignment, and Summary

 • آزمایشگاه - قسمت 1 - ایجاد صفحات و XMLAccess Lab - Part 1 - Creating Pages and XMLAccess

 • آزمایشگاه - قسمت 2 - اعمال امنیت Lab - Part 2 - Applying Security

بنیادهای مدیریت محتوای وب Web Content Management Foundations

 • معرفی و مدیریت WCM وظایف Introduction and WCM Management Tasks

 • محدوده کتابخانه و ایجاد کتابخانه ها Library Scope and Creating Libraries

 • ایجاد کتابخانه WCM و گزینه های ویرایش Creating the WCM Library and Editing Options

 • نسخه ی نمایشی - ایجاد کتابخانه آموزش WCM Demo - Creating the Training WCM Library

 • محتوای وب پورتلت و نویسنده صفحات Web Content Authoring Portlet and Authoring Pages

 • نوشتن پیکربندی Portlet ، نقش های WCM و مجوزها Authoring Portlet Configuration, WCM Roles, and Permissions

 • نسخه ی نمایشی - پیکربندی یک صفحه نویسنده سفارشی Demo - Configuring a Custom Authoring Page

 • نویسندگان WCM و جریان کار WCM Authors and Workflow Approvers

 • بازیکنان WCM Rendering Portlet و Syndication WCM Rendering Portlet and Syndication Players

 • جفت سندیکا و خزانه های اعتبارنامه Syndication Pairs and Credential Vaults

 • ایجاد جفتهای سندیکا و انتخاب نوع سندیکا Creating Syndication Pairs and Selecting Syndication Type

 • همگام سازی الزامات Synchronizing Requirements

 • همگام سازی توصیه ها و مدیریت موارد ناموفق Synchronizing Recommendations and Managing Failed Items

 • مسائل مشترک سندیکا و باز کردن کتابخانه ها Common Syndication Issues and Unlocking Libraries

 • بازیابی موارد از کتابخانه و خلاصه Restoring Items from a Library and Summary

 • آزمایشگاه - پیکربندی خزانه های اعتبار سندی و سندیکا و گزینه ها Lab - Configuring Credential Vaults and Syndication and Options

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

آموزش IBM WebSphere Portal و WCM 8.5 Fundamentals
خرید اشتراک و دانلود خرید تکی و دانلود | 160,000 تومان (5 روز مهلت دانلود) زمان تقریبی آماده سازی لینک دانلود این دوره آموزشی حدود 5 تا 24 ساعت می باشد.
جزییات دوره
4h 25m
83
Pluralsight (پلورال سایت) pluralsight-small
15 اردیبهشت 1394 (آخرین آپدیت رو دریافت می‌کنید، حتی اگر این تاریخ بروز نباشد.)
35
4.6 از 5
دارد
دارد
دارد
Sal Pece

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Sal Pece Sal Pece

Sal Pece یک معمار و توسعه دهنده پورتال سرور WebSphere با بیش از 13 سال تجربه کل فناوری اطلاعات در تجزیه و تحلیل ، طراحی ، توسعه ، استقرار ، آزمایش ، اسناد ، پیاده سازی/نگهداری از نرم افزارهای سازمانی است. تمرکز وی بر روی نرم افزار همکاری اجتماعی ، طراحی وب پاسخگو و فناوری نوآوری در سمت مشتری ، وی را در لبه خونریزی صنعت قرار می دهد. Sal انواع فن آوری های IBM را برای Wintrac (www.wintrac.com) آموزش می دهد و از آنها مشاوره می گیرد.

Pluralsight (پلورال سایت)

Pluralsight یکی از پرطرفدارترین پلتفرم‌های آموزش آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را توسعه دهند و به روز رسانی کنند. این پلتفرم دوره‌های آموزشی در زمینه‌های فناوری اطلاعات، توسعه نرم‌افزار، طراحی وب، مدیریت پروژه، و موضوعات مختلف دیگر را ارائه می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های برجسته Pluralsight، محتوای بروز و با کیفیت آموزشی آن است. این پلتفرم با همکاری با توسعه‌دهندگان و کارشناسان معتبر، دوره‌هایی را ارائه می‌دهد که با توجه به تغییرات روزافزون در صنعت فناوری، کاربران را در جریان آخرین مفاهیم و تکنولوژی‌ها نگه می‌دارد. این امر به کاربران این اطمینان را می‌دهد که دوره‌هایی که در Pluralsight می‌پذیرند، با جدیدترین دانش‌ها و تجارب به روز شده‌اند.