Manuel Lorenz

تحلیلگر و مدرس حرفه ای کسب و کار
دوره های این مدرس:

آموزش Tableau Desktop - یک مقدمه کامل

Tableau Desktop - A Complete Introduction

راهنمای جامع هوش تجاری با Tableau Desktop برای تهیه، تجزیه و تحلیل و تجسم داده ها


آموزش ChatGPT - راهنمای کامل ChatGPT و APIهای OpenAI

ChatGPT - The Complete Guide to ChatGPT & OpenAI APIs

با استفاده از ChatGPT و OpenAI به طور موثر بهره وری خود را 10 برابر کنید. Midjourney، مهندسی سریع، AutoGPT و موارد دیگر را بیاموزید!


آموزش Microsoft Power BI - یک معرفی کامل [نسخه 2023] [ویدئو]

Microsoft Power BI - A Complete Introduction [2023 EDITION] [Video]

نحوه استفاده از ابزارهای Power BI مایکروسافت، از جمله Power BI Desktop، Power BI Pro (Service) و Power BI Developer را کشف کنید.


آموزش SQL - راهنمای کامل توسعه دهنده (MySQL، PostgreSQL)

SQL - The Complete Developer's Guide (MySQL, PostgreSQL)

از تعریف داده تا دستکاری (CRUD، روابط، JOIN): SQL را برای MySQL، Postgresql و موارد دیگر از ابتدا یاد بگیرید!


آموزش Git & GitHub - راهنمای عملی

Git & GitHub - The Practical Guide

Git و GitHub را بیاموزید و در کار با commit ها، شاخه ها، ذخیره، چیدن گیلاس، تغییر پایه، درخواست های کششی و موارد دیگر مهارت کسب کنید!


آموزش 100 روز کد - بوت کمپ توسعه وب 2023

100 Days Of Code - 2023 Web Development Bootcamp

توسعه وب را از A تا Z در 100 روز (یا با سرعت خود) بیاموزید - از "پایه" تا "پیشرفته"، همه اینها گنجانده شده است!


آموزش React، NodeJS، Express و MongoDB - راهنمای Fullstack MERN

React, NodeJS, Express & MongoDB - The MERN Fullstack Guide

با استفاده از این دوره متمرکز بر پروژه، برنامه های Fullstack React.js را با Node.js، Express.js و MongoDB (MERN) بسازید.


آموزش CSS - راهنمای کامل 2023 (شامل Flexbox، Grid و Sass)

CSS - The Complete Guide 2023 (incl. Flexbox, Grid & Sass)

CSS را برای اولین بار بیاموزید یا مهارت های CSS خود را تقویت کنید و حتی عمیق تر وارد آن شوید. هر توسعه دهنده وب باید CSS را بداند.


آموزش Microsoft Power BI - راهنمای عملی [نسخه 2023]

Microsoft Power BI - The Practical Guide [2023 EDITION]

با نحوه استفاده از Microsoft Power BI با Power BI Desktop، Power BI Pro (سرویس) و Power BI Mobile آشنا شوید.


آموزش Amazon (AWS) QuickSight - شروع به کار

Amazon (AWS) QuickSight - Getting Started

با آمازون QuickSight شروع کنید - پاسخ هوش تجاری (BI) AWS به Tableau و Power BI