Cristian Scutaru

دارای گواهینامه Snowflake، AWS/Azure/GCP، بسیاری از فروشگاه های NoSQL
دوره های این مدرس:

آموزش تبدیل به یک توسعه دهنده خبره کاساندرا شوید: امتحانات را تمرین کنید

Become a Certified Cassandra Developer: Practice Exams

120 سوال با پاسخ های توضیح داده شده برای کمک به شما برای دریافت گواهینامه رایگان Apache Cassandra Developer Associate


آموزش Clipchamp Zero-to-Hero Masterclass 2024 Hands-on!

Clipchamp Zero-to-Hero Masterclass 2024 Hands-On!

با برنامه رایگان مایکروسافت Clipchamp، ویرایش ویدیو را یاد بگیرید