Svetlana Colesnic

برنامه آنلاین سم زدایی و روزه داری طراحی شده توسط پزشک پزشکی
دوره های این مدرس:

آموزش روزه متناوب 36 ساعته برای تجدید قوا و بهبودی

Express 36-Hour Intermittent Fasting to Rejuvenate & Heal

تسلط بر روش صحیح 36 ساعت روزه متناوب - ابزار تغییر دهنده زندگی سم زدایی، طول عمر و خود درمانی