Jason Dion • 1 Million+ Enrollments Worldwide

CISSP، CEH، Pentest+، CySA+، Sec+، Net+، A+، PRINCE2، ITIL
دوره های این مدرس:

آموزش CompTIA A+ (220-1102) Core 2 Practice Exams *جدید برای سال 2022*

CompTIA A+ (220-1102) Core 2 Practice Exams *New for 2022*

جدید برای سال 2023 - با کمک یک متخصص برتر در این زمینه، امتحان Core 2 CompTIA A+ (220-1102) را پشت سر بگذارید!


آموزش CompTIA Network+ (N10-008) 6 تمرین امتحانات و شبیه سازی

CompTIA Network+ (N10-008) 6 Practice Exams and Simulations

تمام طول CompTIA Network+ (N10-008) * زمان بندی شده * 540 سوال چند گزینه ای با بازخورد دقیق برای هر سوال


آموزش CASP+ (CAS-004) دوره کامل و آزمون تمرین کامل

CASP+ (CAS-004) Complete Course & Full-Length Practice Exam

امتحان CompTIA Advanced Security Practitioner (CAS-004) را در اولین تلاش خود بگذرانید، شامل امتحان کامل تمرینی!


آموزش امتحانات گواهینامه CompTIA PenTest+ (PT0-002).

CompTIA PenTest+ (PT0-002) Practice Certification Exams

CompTIA PenTest+ * 6 آزمون تمرینی * زمان بندی شده * 90 سوال هر کدام * 540 سوال با بازخورد و توضیحات کامل


آموزش ایجاد معیارها و معیارها در ITSM

Creating Measures and Metrics in ITSM

بیاموزید که چگونه اندازه گیری های موثر در سازمان خود را با استفاده از ITSM برای اندازه گیری دقیق موفقیت خود طراحی کنید!


آموزش CASP+ (CAS-004) آزمون‌های گواهینامه عملی کامل

CASP+ (CAS-004) Full-length Practice Certification Exams

CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CAS-004) * 6 امتحان تمرینی * زمان بندی شده * 90 سوال هر کدام * 540 سوال در مجموع


آموزش CompTIA A+ Core 1 (220-1101) دوره کامل و امتحان عملی

CompTIA A+ Core 1 (220-1101) Complete Course & Practice Exam

با کمک یک متخصص برتر در این زمینه، امتحان Core 1 CompTIA A+ (220-1101) را پشت سر بگذارید!


آموزش امتحانات تمرینی CompTIA Security+ (SY0-601) و PBQهای شبیه سازی شده

CompTIA Security+ (SY0-601) Practice Exams & Simulated PBQs

امتحانات تمرین کامل CompTIA Security+ (SY0-601) * PBQهای شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 480 سوال با بازخورد!


آموزش مقدمه ای بر مدیریت پروژه با PRINCE2

Introduction to Project Management with PRINCE2

با یک متخصص درباره مدیریت پروژه، متدولوژی آبشار، Agile، Scrum، Kanban و Lean Startup بیاموزید.


آموزش شش آزمون تمرینی CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61).

CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61) Six Practice Exams

آزمون های تمرینی کامل CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61) * PBQ های شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!


آموزش CompTIA Cloud Essentials+ (CL0-002) دوره و امتحان کامل

CompTIA Cloud Essentials+ (CL0-002) Complete Course & Exam

امتحان CompTIA Cloud Essentials+ (CL0-002) را در اولین تلاش خود بگذرانید، شامل یک امتحان تمرینی کامل است!


آموزش دوره کامل AWS Cloud Practitioner (CLF-C02).

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) Complete Course

امتحان AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) را در اولین تلاش خود بگذرانید، شامل یک امتحان تمرینی کامل!


آموزش امتحانات تمرینی CompTIA Cloud Essentials+ (CL0-002).

CompTIA Cloud Essentials+ (CL0-002) Practice Exams

تمام طول CompTIA Cloud Essentials+ (CL0-002) امتحانات تمرینی * زمان بندی شده * 450 سوال با بازخورد!


آموزش CompTIA CySA+ (CS0-002) دوره کامل و امتحان عملی

CompTIA CySA+ (CS0-002) Complete Course & Practice Exam

گذراندن امتحان CompTIA Cybersecurity Analyst+ (CS0-002) در اولین تلاش خود، شامل یک امتحان کامل تمرینی است!


آموزش CompTIA A+ (220-1101) Core 1 Practice Exams *جدید برای 2022*

CompTIA A+ (220-1101) Core 1 Practice Exams *New for 2022*

جدید برای سال 2023 - با کمک یک متخصص برتر در این زمینه، امتحان Core 1 CompTIA A+ (220-1101) را پشت سر بگذارید!


آموزش LPI Linux Essentials (010-160) دوره و امتحانات کامل

LPI Linux Essentials (010-160) Complete Course and Exams

Bootcamp LPI Linux Essentials (010-160) - راهنمای شما برای قبولی در آزمون گواهینامه LPI Linux Essentials (010-160)!


آموزش امتحانات تمرینی CompTIA CySA+ (CS0-003).

CompTIA CySA+ (CS0-003) Practice Exams

امتحانات تمرینی CompTIA CySA+ (CS0-003) * PBQهای شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!


آموزش پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک NIST (RMF)

Implementing the NIST Risk Management Framework (RMF)

راهنمای پزشک برای استفاده از چارچوب مدیریت ریسک NIST (RM) برای محافظت از کسب و کار یا سازمان شما


آموزش CompTIA A+ Core 2 (220-1102) دوره کامل و امتحان عملی

CompTIA A+ Core 2 (220-1102) Complete Course & Practice Exam

با کمک یک متخصص برتر در این زمینه، امتحان Core 2 CompTIA A+ (220-1102) را پشت سر بگذارید!


آموزش امتحانات گواهینامه CompTIA Data+ (DA0-001).

CompTIA Data+ (DA0-001) Practice Certification Exams

CompTIA Data+ (DA0-001) * 6 امتحان تمرینی * زمان بندی شده * 90 سوال هر کدام * 540 سوال با بازخورد و توضیحات کامل


آموزش پیاده سازی چارچوب امنیت سایبری NIST (CSF)

Implementing the NIST Cybersecurity Framework (CSF)

راهنمای پزشک برای استفاده از چارچوب امنیت سایبری NIST (CSF) برای محافظت از کسب و کار یا سازمان شما


آموزش دوره و آزمون کامل CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61).

CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61) Complete Course & Exam

گذراندن امتحان CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61) در اولین تلاش خود، شامل یک امتحان عملی کامل!


آموزش CompTIA Pentest+ (هک اخلاقی) دوره و آزمون تمرینی

CompTIA Pentest+ (Ethical Hacking) Course & Practice Exam

گذراندن امتحان CompTIA Pentest+ (PT0-002) در اولین تلاش خود، شامل یک آزمون تمرینی تمام طول Pentest+!


آموزش CompTIA Security+ (SY0-601) دوره و آزمون کامل

CompTIA Security+ (SY0-601) Complete Course & Exam

CompTIA Security+ (SY0-601) Bootcamp - آمادگی شما برای بهترین گواهینامه امنیت سایبری در جهان!


آموزش امتحانات گواهینامه CompTIA CySA+ (CS0-002).

CompTIA CySA+ (CS0-002) Practice Certification Exams

تحلیلگر امنیت سایبری+ * 6 آزمون تمرینی * زمان بندی شده * 75 سوال هر کدام * 450 سوال با توضیحات و بازخورد کامل


آموزش LPI Security Essentials (020-100) دوره و امتحان کامل

LPI Security Essentials (020-100) Complete Course & Exam

گذراندن امتحان LPI Security Essentials (020-100) در اولین تلاش خود، شامل یک امتحان تمرینی کامل است!


آموزش شش آزمون آزمایشی گواهینامه بنیاد PRINCE2 (2023)

PRINCE2 Foundation Six Practice Certification Exams (2023)

6 آزمون تمرینی کامل PRINCE2 ** هر کدام 60 سؤال و مجموع 360 سؤال (با بازخورد هر سؤال)


آموزش مجموعه امتحانات تمرینی CompTIA Security+ (SY0-701) 1

CompTIA Security+ (SY0-701) Practice Exams Set 1

امتحانات تمرین کامل CompTIA Security+ (SY0-701) - مجموعه 1 * PBQهای شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!


آموزش قبولی در امتحانات گواهینامه با آزمون استراتژیک!

Passing Certification Exams with Strategic Test Taking!

هوشمندتر مطالعه کنید و امتحانات ITIL 4 Foundation، A+، Network+، Security+، PenTest+، CISSP و سایر آزمون‌های خود را راحت‌تر بگذرانید!


آموزش LPI Security Essentials (020-100) امتحانات تمرینی

LPI Security Essentials (020-100) Practice Exams

تمام طول LPI امنیت ملزومات (020-100) تمرین امتحانات * زمان بندی شده * 240 سوال با بازخورد!


آموزش LPI Linux Essentials 010-160 (6 آزمون تمرینی)

LPI Linux Essentials 010-160 (6 Practice Exams)

تست های زمان بندی شده کامل LPI Linux Essentials ** هر کدام 40 سوال و مجموع 240 سوال (با بازخورد در مورد هر سوال)


آموزش CompTIA Linux+ (XK0-005) دوره و آزمون کامل

CompTIA Linux+ (XK0-005) Complete Course & Exam

CompTIA Linux+ (XK0-005) Bootcamp - آماده سازی شما برای گواهی مدیریت سیستم CompTIA Linux+!


آموزش امتحانات معتبر هکر اخلاقی (CEHv11) #غیررسمی#

Certified Ethical Hacker (CEHv11) Exams #UNOFFICIAL#

3 آزمون آزمایشی گواهینامه * 375 سؤال با توضیحات کامل * غیر رسمی CEH (312-50) سؤالات امتحان عملی


آموزش PRINCE2 7 پایه شش تمرین آزمون

PRINCE2 7 Foundation Six Practice Exams

6 تست کامل PRINCE2 7 تست پایه * هر کدام 60 سوال * مجموع 360 سوال (با بازخورد برای هر سوال)


آموزش آزمون های گواهینامه عملی پایه ITIL 4 (6 آزمون)

ITIL 4 Foundation Practice Certification Exams (6 Exams)

6 آزمون کامل ITIL 4 با زمان بندی پایه *** هر کدام 40 سؤال و مجموع 240 سؤال (با بازخورد در مورد هر سؤال)


آموزش مدیریت ریسک برای مدیران امنیت سایبری و فناوری اطلاعات

Risk Management for Cybersecurity and IT Managers

راهنمای مدیریت برای درک تصمیمات مدیریت ریسک در امنیت سایبری و فناوری اطلاعات (IT)


آموزش CompTIA Security+ (SY0-601) دوره و آزمون کامل

CompTIA Security+ (SY0-601) Complete Course & Exam

CompTIA Security+ (SY0-601) Bootcamp - آمادگی شما برای بهترین گواهینامه امنیت سایبری در جهان!


آموزش CompTIA Network+ (N10-008) دوره کامل و امتحان عملی

CompTIA Network+ (N10-008) Full Course & Practice Exam

CompTIA Network+ (N10-008) Bootcamp - دوره آماده سازی گواهینامه در مورد محبوب ترین گواهینامه شبکه!


آموزش مقدمه ای بر اسکرام و تبدیل شدن به اسکرام مستر

Introduction to Scrum and Becoming a Scrum Master

در مورد چارچوب اسکرام، قوانین، نقش ها، مصنوعات و رویدادها و نحوه تبدیل شدن به یک اسکرام مستر تایید شده بیاموزید!


آموزش 6 آزمون تمرینی Cloud Practitioner Cloud Practitioner AWS (CLF-002)

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-002) 6 Practice Exams

امتحانات تمرینی کامل AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) * زمان بندی شده * 390 سوال با بازخورد!


آموزش CompTIA Project+ (PK0-005) دوره کامل و امتحان عملی

CompTIA Project+ (PK0-005) Complete Course & Practice Exam

گذراندن امتحان CompTIA Project+ (PK0-005) در اولین تلاش خود، شامل یک امتحان عملی کامل!


آموزش CompTIA CySA+ (CS0-003) دوره کامل و امتحان عملی

CompTIA CySA+ (CS0-003) Complete Course & Practice Exam

امتحان CompTIA Cybersecurity Analyst+ (CS0-003) را در اولین تلاش خود بگذرانید، شامل یک امتحان عملی کامل است!


آموزش مجموعه امتحانات تمرینی CompTIA Security+ (SY0-701) 2

CompTIA Security+ (SY0-701) Practice Exams Set 2

آزمون های تمرینی CompTIA Security+ (SY0-701) کامل - مجموعه 2 * PBQ های شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!


آموزش مقاومت ناپذیر: چگونه موقعیت رویایی خود را در امنیت سایبری بدست آورید

IRRESISTIBLE: How to Land Your Dream Cybersecurity Position

اسرار و استراتژی های مدیر استخدام برای شکوفایی در صنعت امنیت سایبری (InfoSec) را کشف کنید


آموزش مقدمه ای بر مدیریت خدمات با ITIL 4

Introduction to Service Management with ITIL 4

درباره مدیریت خدمات، چهار بعد، اصول راهنما، سیستم ارزش خدمات و بهترین شیوه های ITSM بیاموزید


آموزش CompTIA Linux+ (XK0-005) امتحانات تمرینی و PBQهای شبیه سازی شده

CompTIA Linux+ (XK0-005) Practice Exams & Simulated PBQs

امتحانات تمرین کامل CompTIA Linux+ (XK0-005) * PBQهای شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!


آموزش CompTIA Project+ (PK0-005) امتحانات تمرینی

CompTIA Project+ (PK0-005) Practice Exams

تمام طول CompTIA Project+ (PK0-005) آزمون های تمرینی * PBQ های شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!